סיכום אנרגיה

למדנו ש...

1. ניתן לתאר תופעות באמצעות "שפת האנרגיה" תוך שימוש במונחים שימור אנרגיה, המרות אנרגיה וסוגי אנרגיה.

2. חוק שימור האנרגיה: כמות האנרגיה הכוללת במערכת סגורה נשאר קבוע. אנרגיה אינה הולכת לאיבוד ואינה נוצרת מעצמה.

3. סוגי אנרגיה:

א. סוגי האנרגיה הם מופעים שונים.

ב. סוגי האנרגיה כוללים: אנרגיית תנועה, אנרגיית גובה, אנרגיה אלסטית, אנרגיית קרינה (אור), אנרגיית קול, אנרגיית חום, אנרגיה כימית.

אנרגיה חשמלית - משמשת לתיאור תופעות בהן נוצר זרם חשמלי או שהזרם החשמלי מפעיל מכשירי חשמל שונים.

- אנרגיית חום - משמשת לתיאור של תהליכים בהם יש שינויים בטמפרטורה של הגוף. כלומר, כאשר גוף מתחמם או מתקרר.

- אנרגיית קרינה (אנרגיית אור) - משמשת לתיאור של תהליכים בהם יש פליטה או בליעה של קרינה של אור. שמש, נורה הם מקורות לאנרגית קרינה.

השמש היא מקור אנרגיה הטבעי הגדול ביותר של אנרגית קרינה. כאשר קרני השמש פוגעות בכדור הארץ הן נבלעות וגורמות להתחממותם של גופים על פני כדור הארץ.

- אנרגיה כימית - מתייחסת לתהליכים כימיים המתרחשים בין החומרים המגיבים. לדוגמא שריפה של חומרי דלק (כגון עץ, גז, נפט) הם מגיבים עם חמצן. תגובה של סוכר עם חמצן לשם קבלת אנרגיה בתוך התא החי. שינויים באנרגיה הכימית מסבירים גם כיצד יצורים חיים פועלים כמו: הפעלת שרירים.

- אנרגיית תנועה - משמשת לתיאור שינויים במהירות התנועה של גופים שונים. למשל כדורים קופצים, כלי רכב נעים, מים זורמים ורוח נושבת.

- אנרגיית קול - משמשת לתיאור תופעות הקשורות בקול של תחושת השמיעה כמו: הפקת צלילים.

- אנרגית גובה- שינוי באנרגיית גובה מתייחס לשינוי המתרחש בעת שהגובה של גוף משתנה.

4. המרות אנרגיה:

א. אנרגיה יכולה להפוך מסוג אחד לסוג אחר (המרה). המרות יכולות להתרחש באותו גוף, במעבר בין גופים באותה מערכת ובמעבר בין מערכות.

ב. אנרגיה יכולה לעבור מגוף לגוף.

ג. במערכת סגורה המרות האנרגיה מקיימות את חוק שימור האנרגיה, כלומר בכל המרה של אנרגיה מסוג אחד לסוג אחר המידה בה קטן הסוג האחד שווה למידה בה גדל הסוג האחר.

ד. מהתבוננות בתהליכים המתרחשים סביבנו ונשים לב לתופעה מעניינת ביותר: תהליכי שינוי אף פעם לא מתרחשים לבד! תמיד כאשר חל שינוי כלשהו נלווה אליו שינוי נוסף או מספר שינויים נוספים. בנוסף לכך, אם מגמת שינוי (או שינויים) מסוים היא מגמה של גידול הרי שהמגמה של שינויים אחרים תהיה הפוכה. כך למשל, כאשר גוף נופל הגובה שלו קטן ובו בזמן מהירותו גדלה; כאשר נר בוער השעווה שלו מתכלה (וגם החמצן החופשי סביבו) ובה בעת הנר והאוויר שסביבו מתחממים; כאשר אור נבלע בקולט השמש הוא נעלם ובאותה עת המים שבקולט מתחממים; במכונית המתחילה לנסוע המהירות, ההרכב הכימי של הדלק (והאוויר) והטמפרטורה של המנוע כולם משתנים יחדיו.

אפשר לתאר תופעה זו בפשטות בציון העובדה שכאשר אנרגיה "מסוג" מסוים גדלה אנרגיה (או אנרגיות) מסוג אחר קטנה. ואולם, דרך הדיבור שהשתרשה היא של "המרה": נוהגים לומר כי סוג האנרגיה שקטן "מומר" לסוג האנרגיה שגדל.

שימוש ב"שפת האנרגיה"

"שפת האנרגיה" היא דרך לתאר תופעות טבע שונות בעזרת המונחים סוגי אנרגיה, המרות אנרגיה ושימור אנרגיה.