נשימה תאית

כל היצורים החיים משתמשים באנרגיה כימית מהמזון לפעילויות החיים שלהם.

אנרגיה זאת מופקת בעיקר בתהליך שנקרא: נשימה תאית (Respiration)

•החמצן הנקלט בריאות והמזון הנקלט במערכת העיכול מועברים דרך הדם לכל תאי הגוף.

•בתהליך הנשימה התאית החמצן וחומרי המזון מנוצלים להפקת אנרגיה לפעילויות החיים של התאים.

•בתהליך זה נוצר פחמן דו-חמצני, שהוא חומר פסולת, המועבר מן התאים לדם, ודרכו אל הריאות והחוצה.

מזון + חמצן הופכים במיטוכונדיה לפחמן דו חמצני ומים תוך קבלת אנרגיה זמינה לפעילויות החיים בתא