מערכות בגוף האדם

מערכת - היא קבוצת איברים או חלקים בגוף הפועלים בתיאום וממלאים יחד תפקיד מסוים, כגון: נשימה, עיכול, תנועה.

מערכות הפולטות חומרים לסביבה -

–מערכת הנשימה הפולטת פחמן דו חמצני לאוויר

–מערכת ההפרשה הפולטת חומרי פסולת מומסים לסביבה.

מערכות הקולטות חומרים מהסביבה -

–מערכת הנשימה הקולטת חמצן מהאוויר

–מערכת העיכול הקולטת את מרכיבי המזון מהסביבה

קישור לפעילות בנושא מערכת ההובלה: הובלה באדם