מהי אנרגיה ?

ריצ'רד פיינמן (אחד מגדולי הפיזיקאים), אשר ידוע בכישרונו להסביר מושגים מסובכים בלשון פשוטה, כינה את האנרגיה כ"כסף של היקום". לדבריו, "כל דבר שרוצים לבצע, יש לשלם עליו". אם רוצים להאיץ מכונית, לשנות טמפרטורה, לשנות צורה של גומי או קפיץ, וכו', יש לשלם על כך באנרגיה. האנרגיה שמשלמים אינה "הולכת לאיבוד", היא רק לא ברשותנו (איננו יכולים לנצל אותה) לאחר ששילמנו. מרגע ששילמנו, האנרגיה שייכת לגוף עמו בוצעה האינטראקציה. הכמות הכוללת של האנרגיה ("שטרות הכסף, המטבעות") במערכת נשארה קבועה. אנלוגיה זו מאפשרת לחשוב על משמעות האנרגיה, כי גם אנרגיה וגם כסף ניתן לאגור, להעביר, והם נשמרים. אך יש להיזהר ממתן חשיבות יתר לאנלוגיה זו, כי קיימים הבדלים, כגון: כסף אינו יכול לשנות צורה ואילו אנרגיה כן.