מבחני מיצ"ב ומפמ"ר במדע וטכנולוגיה בחטה"ב

בקישור הבא תמצאו את מיפוי היישומים המתוקשבים של סביבת עולמו"ט.

המיפוי ע"פ הנושאים הנדרשים למבחני מיצ"ב ומפמ"ר במדע וטכנולוגיה בחטה"ב.

גישה לאתר – לחצו כאן או מהקובץ המצורף.

באתר הבא תמצאו מבחני מיצ"ב ופתרונות שלהם לתרגול

משימות חזרה למבחן עם פתרונות