כיצד ללמוד למבחן

1. להשיג את חומר הלימוד המלא:

א. צילום של מחברת של תלמיד/ה יסודי/ת

ב. ספר לימוד מתאים

ג. להשלים חומר שחסר

2. להשיג מבחנים ופתרונות משנים קודמות מ:

א. אינטרנט

ב. תלמידים בוגרים

ג. אתר משרד החינוך

3. לעבור על המבחנים ולהכין רשימה של הנושאים אותם המבחן בודק

4. ללמוד את החומר מהמחברת ומספר הלימוד לפי הנושאים בסעיף 3 ולענות על השאלות מהמבחנים בהתאם לכל נושא

5. משלב זה מומלץ ללמוד בקבוצות של לפחות 2 תלמידים כך שכל אחד עוזר לשני להשלים את הידע החסר לו

6. לתרגל פתרון של כלל המבחנים משנים קודמות

7. להצליח במבחן