כוחות ותנועה

פעילות כוחות פועלים על גוף: אדם דוחף גוש