התא

שלושת עיקרי תיאוריית התא הם:

1. כל היצורים החיים מורכבים מתא אחד או יותר כלומר התאים הם היחידה הבסיסית של החיים

2. לכל תא יש יכולת לקיום עצמאי והוא מקיים את כל מאפייני החיים

3. תאים יכולים להיווצר רק מתאים חיים אחרים.

תאוריית התא היוותה חידוש מדעי , משום שהיא דחתה את האפשרות של היווצרות ספונטנית, ומשום שראתה כיחידת חיים בסיסית את התאים הבונים את רקמות החי והצומח ולא את היצור השלם.

מרכיבי התא:

א. חומר אורגני: חומר שמקורו מהחי כלומר מיוצר בתוך גופם של יצורים חיים

סוכרים, חלבונים, שומנים וויטמינים

ב. חומר אי אורגני: חומר שנמצא באופן טבעי בטבע.

מים, מלחים, חמצן, פד"ח

ג. 70% מהתא הם מים