מבחני מיצ"ב ומפמ"ר במדע וטכנולוגיה בחטה"ב

בקישור הבא תמצאו את מיפוי היישומים המתוקשבים של סביבת עולמו"ט.

המיפוי ע"פ הנושאים הנדרשים למבחני מיצ"ב ומפמ"ר במדע וטכנולוגיה בחטה"ב.

גישה לאתר – לחצו כאן או מהקובץ המצורף.

באתר הבא תמצאו מבחני מיצ"ב ופתרונות שלהם לתרגול

משימות חזרה למבחן עם פתרונות

Ċ
יצחק כראם נוריאל,
Apr 26, 2011, 11:58 AM
ĉ
יצחק כראם נוריאל,
May 3, 2011, 8:21 PM
ĉ
יצחק כראם נוריאל,
May 16, 2011, 8:19 PM
ĉ
יצחק כראם נוריאל,
May 16, 2011, 8:19 PM
ĉ
יצחק כראם נוריאל,
May 16, 2011, 8:19 PM
ĉ
יצחק כראם נוריאל,
May 16, 2011, 8:18 PM
ĉ
יצחק כראם נוריאל,
May 16, 2011, 8:04 PM
Ċ
יצחק כראם נוריאל,
May 2, 2011, 2:01 PM
Comments