מערכות בגוף האדם

מערכת - היא קבוצת איברים או חלקים בגוף הפועלים בתיאום וממלאים יחד תפקיד מסוים, כגון: נשימה, עיכול, תנועה.

מערכות הפולטות חומרים לסביבה - 

מערכת הנשימה הפולטת פחמן דו חמצני לאוויר
מערכת ההפרשה הפולטת חומרי פסולת מומסים לסביבה.  

מערכות הקולטות חומרים מהסביבה - 

מערכת הנשימה הקולטת חמצן מהאוויר
מערכת העיכול הקולטת את מרכיבי המזון מהסביבה

YouTube Video


קישור לפעילות בנושא מערכת ההובלה: הובלה באדם


č
DigestiveSystem.mp4
(7458k)
יצחק כראם נוריאל,
Apr 2, 2011, 7:57 PM
ć
יצחק כראם נוריאל,
May 4, 2011, 1:58 AM
ĉ
יצחק כראם נוריאל,
Apr 26, 2011, 12:12 PM
ć
יצחק כראם נוריאל,
Mar 23, 2011, 8:42 AM
ć
יצחק כראם נוריאל,
Apr 2, 2011, 7:56 PM
ć
יצחק כראם נוריאל,
Apr 6, 2011, 7:42 AM
ĉ
יצחק כראם נוריאל,
Apr 26, 2011, 11:51 AM
ĉ
יצחק כראם נוריאל,
Apr 30, 2011, 10:05 AM
ĉ
יצחק כראם נוריאל,
Apr 30, 2011, 12:17 PM
Comments