הפקת חשמל


č
Coal.mp4
(5594k)
יצחק כראם נוריאל,
Mar 2, 2011, 1:47 PM
č
Gas.mp4
(4633k)
יצחק כראם נוריאל,
Mar 2, 2011, 1:37 PM
ċ
biomasselc..flv
(5929k)
יצחק כראם נוריאל,
Mar 2, 2011, 1:38 PM
č
hydroelc.mp4
(6248k)
יצחק כראם נוריאל,
Mar 2, 2011, 1:47 PM
ċ
sunelc..flv
(4875k)
יצחק כראם נוריאל,
Mar 2, 2011, 1:29 PM
Comments