חומר לבוחן בחשמל

נושא ההוראה

תת-נושאים

 

פעילויות מפתח

הפנייה לפרקים בחשמל וכימיה

הפנייה לפריטי הערכה

 

מבוא

חזרה על הנושאים מעגל חשמלי ומטען חשמלי

·    מעגל חשמלי פתוח וסגור

·    רכיבי המעגל החשמלי

·    סימנים מוסכמים במעגל חשמלי

מבחן דיאגנוסטי

בניית מעגל חשמלי

דיון בקשיים

עמ' 9-26

 

פריטים

 1-10

·    מטען חשמלי

·    טעינה חשמלית

·    שימוש במודל האטום להסבר תופעות

הדגמת טעינה חשמלית עם שני מכשירי אלקטרו-סקופ

עמ' 105-112

 

פריטים

11-16

 

 

 

 

הזרם והמטען החשמלי

·    הקשר בין מטענים ניידים לזרם חשמלי במעגל סגור

·    הגדרת זרם חשמלי ככמות המטענים העוברת ביחידת שטח ביחידת זמן

·    אנאלוגיות לזרם

הדלקת נורה באמצעות מוט PVC טעון, הדלקת נורה בדרכים שונות (דינמו, מגנט בסליל, לימון, תמיסה מוליכה)

35-40, 103, 169, 146.

 

 

פריטים

17-22

·    מדידת גודל הזרם וכיוונו

·    מדדים שונים לזרם חשמלי, עוצמתו וכיוונו (נורה,  מצפן, מד-זרם, דיודה)

 

זיהוי קיומו של זרם באמצעות נורה, מצפן ומד זרם.  מדידת כיוון הזרם באמצעות מצפן ודיודה

51

 

 

פריטים

17-22

·    שימור המטען במעגל חשמלי (המטען אינו "מתבזבז")

·    עוצמת הזרם קבועה לאורך מעגל חשמלי

מדידת עוצמת הזרם משני הצדדים של נורה (וכל מכשיר חשמלי) וייצוג הזרם

35-37

פריטים

22, 21

 

גורמים המשפיעים על עוצמת הזרם במעגל חשמלי

·    קישור בין מוליכות חשמלית לתנועת מטענים ועוצמת הזרם

ניסויים לבדיקת השפעת סוג החומר וממדי המוליך על עוצמת הזרם

42

 

23-27

·    הקשר בין מוליכות להתנגדות

כיצד ניתן לשנות את עוצמת האור של הנורה?

42, 55-56

פריטים

28-29

·    סידור רכיבי המעגל החשמלי בטור ובמקביל

ניסויים עם נורות מחוברות בטור ובמקביל

 

30-37

·    השפעת חוזק המקור על עוצמת הזרם

הדגמת השינוי בעוצמת הזרם כאשר מחברים סוללות שונות למעגל

 

38-41

המרות אנרגיה במעגלים חשמליים

·   תפקיד המקור במעגל חשמלי

·   קישור בין תופעות במעגל חשמלי לבין אנרגיה חשמלית

הדגמת המרות אנרגיה שונות (נורה, מנוע, רדיו, טוסטר, מאורר, תנור)

 

פריטים

42-47

חשמל ובטיחות

·    סכנות התחשמלות

·    קצר

·    עומס יתר

·    מנגנוני בטיחות

דיון בסכנות ומנגנוני בטיחות

58-71

 

פריטים

48-54

ĉ
יצחק כראם נוריאל,
Mar 1, 2011, 2:25 PM
Comments